Şems-i TEBRIZI

Şems-i Tebrîzî, İranlı mutasavvıf. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan ve Mevlânâ tarafından yazılan İlâhî aşk şiirlerinden oluşan "Dîvân-ı Şems-î Tebrîzî" adındaki nazım eser sayesinde tanınan Mevlana’nın sohbet şeyhidir. Şems-i Tebrizi Sözlerini Buradan Okuyup, Paylaşabilirsiniz.