Ömer bin ABDULAZİZ

Ömer bin Abdülaziz. Emevî halifelerinin sekizincisi ve Mervân’ın torunudur. 60’da yanî Muâviye’nin vefâtı yılında Medine’de doğdu. Emevî Devletinde kendisinden önce Ömer isimli bir sultan olmamasına rağmen Ömer bin Hattab’ın ardından halife olan ilk Ömer isimli kişi olduğundan dolayı II. Ömer şeklinde anılmaktadır. Ömer bin Abdülaziz Sözlerini Bu Sayfada Okuyup, Paylaşabilirsiniz.