Sözlerin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

Sosyal bir varlık olan insanoğlu, hayatın her alanında diğer bireylerle iletişim halinde bulunmaktadır. İletişim kelimesinin kökeni Latince' ye dayanmakta olup; en genel tabiriyle iki kişi arasındaki bilgi alışverişidir.

İletişimi en etkili kılan unsurlardan birisi de kelimelerdir. Çünkü sözlerin hayatımızdaki yeri insanoğlunun tüm yaşamını kapsamaktadır. Tercih edilen tüm kelimeler insanın duygularının yansımasıdır.

Sözlerin hayatımızdaki yerini anlamak adına birçok farklı araştırma yapılmıştır. Bunlardan en ilginci ise sözlerin sadece insanoğluna değil birçok şeye etkisinin olduğunun kanıtlanması olmuştur.

Japon bilim insanları tarafından hayata geçirilen deneyde suya olumlu ve olumsuz anlama gelecek sözler söylenmiştir. Olumlu duygular içeren sözlerin ifade edildiği suda kristal şekiller belirmeye başlamıştır. Olumsuz duyguların sözlerle ifade edildiği diğer su kitlesinde ise kristalleşmenin olduğu ancak şekillerin farklılaştı gözlemlenmiştir. Birden fazla kez yapılan deney sonucunda sözlerin hayatımızdaki yerinin herkes tarafından önem taşıdığı da basit bir şekilde kanıtlanmıştır.

Duyguların ifade edilmesi için tercih edilen sözlerin insanları nasıl etkilediğiyle ilgili birçok araştırma yapılmış olup; tüm araştırmalar sonucunda da insan yaşamına ve iletişime direkt etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden tüm kelimelerin büyük bir dikkatle seçilmesi diğer insanlarla olan iletişimde etkili bir rol oynayacaktır.

Rasgele Sözler