Güzel Sözler Com.TR
Güzel Bir Söz Söylemek Gerektiğinde  » Ata Sözleri
İş Hayatı İle İlgili Ata Sözleri «  
At binicisini tanır (bilir). (Emir altında çalışan kişi, kendisin ...
812 0 0
Aza demişler: “Nereye?”, “Çoğun yanına” demiş. (Çok, her zaman az ...
963 0 0
Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş. (Anlamadığımız, daha önce ...
739 0 0
Bir çöplükte iki horoz ötmez. (Bir toplumda iki baş, bir iş yerin ...
411 0 0
Bir koyundan iki post olmaz. (Bir iş, nesne ya da insandan ...
534 1 0
Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz. (Ne olacağı, ...
2567 10 5
Bugünün işini yarına bırakma. (Bir iş günü gününe yapılma ...
535 1 0
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. (Küçük v ...
622 1 0
Çanakta balın olsun, arı Bağdat`tan gelir. (Elindeki malın iy ...
640 0 0
Çatal kazık yere çakılmaz. (Bir işe, çok başlılık zarar verir ...
550 0 0
Dibi görünmeyen sudan geçme. (İç yüzünü iyi bilmediğin, anl ...
810 0 0
Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl. () ...
521 0 0
Düt demeye dudak ister. (Niteliği ne olursa olsun, bir işi ba ...
529 0 0
Eken biçer, konan göçer. (Doğa her zaman cömert davranır insa ...
1859 7 2
Erteye kalan, arkaya kalır. (Bir iş zamanında yapılmalı, başk ...
2327 9 6
Hamala semeri yük değildir (olmaz). (İnsana kendi işi ağı ...
1133 5 1
Helal kazanç ile pilav yenmez. (Doğrulukla ve ahlakla eld ...
1365 0 4
Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. (Hiç k ...
597 0 0
Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. (Herkes b ...
929 0 0
Irmak kenarına çeşme yapılmaz. (Birbirine zıt verimlilikt ...
695 0 0
Irmaktan geçerken at değiştirilmez. (Yapılmaya başlanan ...
1375 5 0
İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (Kimisi, önemi büyük birka ...
694 0 0
İş insanın aynasıdır. (Bir kişi hakkında yargıya varmak, ...
2532 10 4
İş olacağına varır. (Her işin kendine has bir akışı ve so ...
659 0 0
İt ite buyurur, itte kuyruğuna. () ...
665 0 0
İti, öldürene sürütürler. (Bir kişinin sorumluluğundaki g ...
660 0 0
Kâr, zararın kardeşidir (ortağıdır). (Ticarette sadece ...
920 0 0
Kendi düşen ağlamaz. (Girdiği bir işte kendi zararına k ...
715 0 0
Kurda, “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm ...
1001 1 0
Küçük suda büyük balık olmaz. (1. Yetenekli, büyük kişiler küçük ...
1998 7 4
Niyet hayır, akıbet hayır. (Bir işe başlarken iyi niyetle hareket ed ...
637 0 0
Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede. (Kişiler iş, meslek ...
508 0 0
Pazar ilk pazardır. (Pazara götürüp satmak istediğimiz mala verilen ...
546 0 0
Rençber kırk yılda, tüccar kırk günde. (Rençberin büyük emek harcaya ...
861 2 0
Acemi katır kapı önünde yük indirir. (Elinden yeterince iş ...
1184 3 0
Acele yürüyen yolda kalır. (İş yaparken acele edenler şaşırır ...
1188 3 1
Aba zamanı yaba , yaba zamanı aba alınır. (Kişi, kendisine ge ...
1405 2 1
Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt. (Kişi, kendi işini ...
767 0 0
Ustanın çekici bin altın. (Sanatkar kimseler bir çok kişinin yapamad ...
1515 8 5
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler. (Mal-mülk edinmenin, pa ...
1305 1 3
Sen işten korkma, iş senden korksun. (Bir işi başarmada azim ve cesa ...
1526 15 3
Sermayen bir yumurta ise taşa çal. (Sermaye, bir işin kurulup yürütü ...
1022 1 2
Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir. (Bir işteki güçlüğü, çe ...
907 2 1
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. (Sözün insan üzerindeki etk ...
1160 0 1
Şahin ile deve avlanmaz. (Her işi yapmanın bir yöntemi vardır.) ...
870 0 0
Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. (Kötü ol ...
1253 3 2
Tarlaya saban, sürüye çoban. (Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse ist ...
754 0 1
Taşıma su ile değirmen dönmez. (Bir işin yapılmasında güç, emek ve s ...
955 0 0
Tatarın kılavuza ihtiyacı yok. (Yapacağı işi çok iyi bilen kimselere ...
1696 8 9
Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. (Tembel kimseler kendisine söyl ...
1797 6 11
Sayfalar -  1 - 2
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Güzel Sözler Anlamlı Sözler Özlü Sözler Aşk Sözleri Komik Sözler Slogan Sözler ilgili Sözler Güzel Mesajlar
En Beğenilen Sözler
Yeni Eklenen Sözler Söz Ekle